logo

Board Results

Honours Board Results

Session      Name of Student     Marks

2015-2016    Vatsal Yadav                 91.5 %

2016-2017    Monali Paunikar          91.4 %

2017-2018    Anant Khandelwal       95.6 %

2018-2019    Rohit Mumar                94.6 %

Session          Name of Student        Marks

2015-2016       Pooja Yadav                      77.5 %

2016-2017       Mrunali Sarkar                 88.4 %

2017-2018      Ashna Bali                         95.2 %

2018-2019      Somna Kamble                 95.2 %

Session          Name of Student     Marks

2016-2017        Prema Sharma                 89   %

2017-2018        Oishree Nandy                96   %

2018-2019        Diya Joshi                        91.2 %

Session          Name of Student       Marks

2012-2013       Dhruv Baweja             10

2013-2014       Amrita Kiran               10

2013-2014       Uma Kumari               10

2013-2014       Tejas Jindal                 10

2014-2015      Harshal Humne         10

2014-2015      Monali Paunikar        10

2014-2015      Arjun Pratap               10

2014-2015      Naveen N                    10

2015-2016      Anshu Gupta              10

2015-2016      Anshu Bali                  10

2015-2016      Oishee Nandy            10

2015-2016      Reena Bardeskar       10

2015-2016      …… Yadav                   10

2015-2016      …… Phadtare             10

2015-2016      Anant Khandelwal    10

2015-2016      Sanket Muluk            10

2015-2016      Kaustubh Bobabe     10

2015-2016      Snehali Phadtare       10

2015-2016      Shivani Kasav             10

2015-2016      Abhilekh                     10

2016-2017      Monu Kumar              10

2016-2017      Priyanka Paunikar     10

2016-2017      Shushmita Jha           10

2016-2017      Aakash Khadang       10

2016-2017      Saloni Kumari            10

2016-2017      Vinayak Singh            10

2016-2017      Soubhagya Dash        10

2016-2017      Aayush Kakade          10

2016-2017      Eshwari Kashid          10

2016-2017      Rohit Kumar               10

2016-2017      Chinmay Mehendale    10

2016-2017      Vrishit Taneja             10

2016-2017      Sakshi Sankpal            10

2016-2017      Pawan Yadav               10

2016-2017      Manish Basargekar    10

2016-2017      Kshitji Gupta               10

2016-2017      Vijay Kumar Singh      10

2016-2017      Anjali Singh                  10

2016-2017      Pranjal Patil                  10

2017-2018      Ritvik Vaishnav            95.8 %

2018-2019      Suraj Mohite                96.2 %